Wie zijn we?

In de onderliggende rubrieken 'Bestuur', 'Sportechnische cel' en 'Trainers' vindt u de samenstelling terug van onze bestuurlijke en sporttechnische teams, die de drijvende kracht vormen achter onze club! Zij staan steeds ter beschikking van onze clubleden om hen een kwaliteitsvolle sportbeleving te bezorgen.